مصرف آهن در دوران بارداری به پیشگیری از کم خونی کمک می کند.

تاریخ ارسال:2018-04-25

مصرف آهن در دوران بارداری به پیشگیری از کم خونی کمک می کند.

در طول مدت دوران بارداری حدود 30 تا 50 درصد حجم خون مادر افزایش پیدا می کند. در نقطه مقابل، افزایش گلبول های قرمز، در دوران بارداری در صورت عدم مصرف مکمل آهن 15 تا 20 درصد خواهد بود، در نتیجه غلظت خون مادر در دوران بارداری کاهش می یابد.

به همین دلیل در دوران بارداری، میزان نیاز بدن مادر به آهن بیشتر می شود که عموما با مصرف مواد غذایی امکان تامین این مقدار، وجود ندارد.

?آهن مورد نیاز در دوران بارداری
براساس استانداردهای جهانی میزان نیاز روزانه خانم های باردار (در صورتی که مبتلا به کم خونی نباشند، برای پیشگیری از بروز کم خونی حداقل 27 میلی گرم و حداکثر 100 میلی گرم آهن خالص است