اطلاعات تماس

کارخانه

اصفهان – کیلومتر ۱۵ جاده شیراز - کدپستی ۸۱۷۹۱۵۹۱۳۷

اصفهان – ۸۱۶۵۵/۱۷۹

۰۳۱-۳۳۱۳۲۰۰۰

۰۳۱-۳۳۱۳۲۳۰۰

دفتر تهران

تهران – خردمند جنوبی – شماره ۴۵ – طبقه اول

تهران – ۱۵۸۴۸۵۳۱۱۴

۰۲۱-۸۸۸۴۲۷۵۷

۰۲۱-۸۸۳۰۸۴۵۰

ارتباط مستقیم با حراست

۰۳۱-۳۳۱۳۲۲۵۲

۰۳۱-۳۶۵۴۱۷۳۸

ارتباط مستقیم با واحد امور سهام

۰۳۱-۳۳۱۳۲۲۵۸

ایمیل: stc@farabipharma.ir

نمابر: ۰۳۱۳۳۱۳۲۷۱۵

سامانه پیام کوتاه

۱۰۰۰۳۳۱۳۲