اطلاعات تماس

کارخانه

اصفهان – کیلومتر ۱۵ جاده شیراز - کدپستی ۸۱۷۹۱۵۹۱۳۷

اصفهان – ۸۱۶۵۵/۱۷۹

۰۳۱-۳۶۵۴۰۲۱۴

۰۳۱-۳۶۵۴۰۲۷۲

دفتر تهران

تهران – خردمند جنوبی – شماره ۴۵ – طبقه اول

تهران – ۱۵۸۴۸۵۳۱۱۴

۰۲۱-۸۸۸۴۲۷۵۷

۰۲۱-۸۸۳۰۸۴۵۰

ارتباط مستقیم با حراست

۰۳۱-۳۶۵۴۰۲۱۴

داخلی ۲۲۵۲

۰۳۱-۳۶۵۴۱۷۳۸

سامانه پیام کوتاه

۱۰۰۰۶۵۴۰۶۵۴