کامبینول؛ امید برتر پژوهشگران برای ایستادن در برابر آلزایمر

تاریخ ارسال:2018-05-12

کامبینول؛ امید برتر پژوهشگران برای ایستادن در برابر آلزایمر

?ترکیبی به نام “کامبینول”، یک  داروی آلزایمر را درآینده نوید می دهد. این مولکول در برابر گسترش “پروتئین سمی تاو” در کشت های سلولی ایستادگی کرده است.

?پروتئینی مغزی به نام “تاو” نقشی کلیدی در توسعه بیماری آلزایمر دارد. سلول های مغزی یک سیستم حمل و نقل از مسیرهای راست و موازی دارند که در آن ها مولکول های غذایی، مواد مغذی و قطعات جدا شده از سلول ها در سفر می کنند.

?در یک مغز سالم، پروتئین تاو به این مسیرها کمک می کند تا راست و موازی بمانند. با این حال، در آلزایمر، پروتئین تاو غیر طبیعی گسترش می یابد و ساختاری مضر که “ژولیدگی” نام دارد، شکل می دهد. در ابتدا این “ژولیدگی ها” در نواحی مغزی نقشی کلیدی در شکل دهی حافظه دارند، اما با پیشرفت بیماری، ژولیدگی ها به دیگر جاهای مغز گسترش می یابند.

?محققان دانشگاه کالیفرنیا(UCLA)  اکنون راهی برای متوقف کردن گسترش این ژولیدگی های مخرب یافته اند.  این پژوهش نشان می دهد که چگونه یک مولکول کوچک به نام کامبینول “ژولیدگی های تاو” را از مهاجرت از یک سلول به سلول دیگر بازمی دارد.

?برگرفته از منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X18307381?via%3Dihub

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید