کمبود آهن در کودکان پیش دبستانی،کم خونی سبب بی قراری و کم حواسی در این کودکان می شود.

تاریخ ارسال:2018-04-24

کمبود آهن در کودکان پیش دبستانی،کم خونی سبب بی قراری و کم حواسی در این کودکان می شود.

یک پژوهش انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشان می دهد که آنمی فقر آهن در کودکان 1-6 ساله ی اصفهانی شایع می باشد.

کم خونی سبب بی قراری و کم حواسی در این کودکان می شود.

در این کودکان به علت رشد سریع و افزایش حجم خون، به منظور حفظ غلظت هموگلوبین، نیاز به دریافت آهن افزایش می یابد.

این در حالی است که دریافت آهن از رژیم غذایی در کودکان یاد شده کاهش یافته و روش های تطبیقی با کمبود آهن محدود می باشد.

این پژوهش توسط خانم دکتر رویا کلیشادی و همکاران ایشان انجام گرفته و در مجله دانشکده پزشکی منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید