مقاومت آنتی بیوتیکی تا سال 2050 می تواند به 10 میلیون مرگ و میر در سراسر جهان منجر شود!

تاریخ ارسال:2018-04-28

مقاومت آنتی بیوتیکی تا سال 2050 می تواند به 10 میلیون مرگ و میر در سراسر جهان منجر شود!

متخصصان بهداشت و درمان از سازمان بهداشت جهانی (WHO) اخیرا مدعی اند که مقاومت ضد میکروبی جهانی باید یکی از بزرگترین تهدیدات برای سلامت ما در قرن بیست و یکم باشد.دانستن الزاما به تغییر رفتار نمی انجامد!

هر ساله حدود 500 هزار نفر در سراسر جهان به آنتی بیوتیک ها پیدا مقاومت می کنند و تعداد آنها به سرعت در حال افزایش است.

این یک تهدید جدی است و به همه ما مربوط است.
بدون آنتی بیوتیک های مؤثر برای جلوگیری و درمان عفونت ها، روش های پزشکی مانند پیوند اعضا، مدیریت دیابت یا حتی جراحی اولیه، بسیار خطرناک می باشد.

منبع:
http://www.pharmatimes.com/web_exclusives/awareness_doesnt_equal_behaviour_change_1219192