سوپر دکتر!

تاریخ ارسال:2018-01-15

سوپر دکتر!

الان سال 2049 است و شما احساس بیماری  می کنید. به جای گرفتن نوبت و رفتن پیش متخصص- که در نیم قرن آینده منسوخ شده- گوشی خود را برمی دارید و یک “سلفی” می گیرید. آیا این کار خیال پردازی است؟ دانشمندان یک نرم افزار طراحی کرده اند که سلامتی شما را از شکل صورت تشخیص می دهد.

دکتر یان استفان، از دانشگاه Macquarie در سیدنی استرالیا و همکاران اش, تجزیه و تحلیل شکل صورت افراد  را برای  شناسایی نشانگرهای سلامت فیزیولوژیک در بیش از 270 نفر از گروه های قومی-اجتماعی  مختلف انجام دادند.دکتر استفان توضیح می دهد: ما یک مدل کامپیوتری معتبر را توسعه داده ایم که می تواند اطلاعات سلامتی فرد را به سادگی با تجزیه و تحلیل چهره آنها تشخیص دهد.

این یافته ها در مجله Frontiers of Psychology منتشر شده و ایده ی سوپردکتر کامپیوتری با کمترین خطا در تشخیص و درمان در حال حاضر یک واقعیت علمی است و نه خیال پردازی صرف!

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320316.php

تشخیص و درمان پزشکی با تشخیص چهره