روشنگری درباره درمان طولانی مدت پوکی استخوان

تاریخ ارسال:2018-01-10

روشنگری درباره درمان طولانی مدت پوکی استخوان

پوکی استخوان یک اختلال رایج در زنان یائسه است که منجر به افزایش خطر شکستگی می شود. چندین درمان مقاومت استخوان ها را بهبود می بخشد و خطرشکستگی ستون فقرات و شکستگی های مفصل ران را کاهش می دهد، ولیکن هیچ گونه علاجی برای پوکی استخوان وجود ندارد و درمان طولانی مدت نیاز است.

بیس فسفونات ها و denosumab معمول ترین درمان تجویز شده برای پوکی استخوان به حساب می آید. حفاظت در برابر شکستگی ها در طی چند ماه اول درمان به وجود می آید و با ادامه درمان افزایش مقاومت در برابر شکستگی ادامه می یابد. پس از متوقف کردن درمان با بیس فسفونات، حفاظت از شکستگی ها به تدریج طی سه تا پنج سال از دست می رود. درمان بیش از سه سال با افزایش خطر شکستگی های غیر معمول  استخوان ران  همراه است. پس از پنج سال درمان، خطر این شکستگی های غیر معمول حدود 20 در هر 100000 بیمار است و بعد از هشت تا ده سال درمان به حدود یک در هزار افزایش می یابد.

منبع:

http://www.menopause.org/

دیدگاهتان را بنویسید