44 جایگاه ژنتیکی مقصر در افسردگی کشف شد!

تاریخ ارسال:2018-05-05

44 جایگاه ژنتیکی مقصر در افسردگی کشف شد!

اختلال افسردگی اساسی(MDD) بیماری شایعی است که با دیگر بیماری های عمده، مرگ و میر و افزایش خطر خودکشی همرا می گردد.

یک مطالعه پیشگامانه جدید با تجزیه و تحلیل داده های ژنتیکی هزاران نفر از آزمون شوندگان، 44 جایگاه  ژنتیکی مرتبط با خطر افسردگی را شناسایی کرده است. این کشف نوآورانه می تواند اجرای درمان بهبود یافته برای این وضعیت را به پیش براند.

مؤسسه ملی سلامت روان، افسردگی اساسی را “یکی از رایج ترین اختلالات روانی در ایالات متحده” می داند.

تقریبا 16.2 میلیون نفر بزرگسال حداقل با یک  اپیزود افسردگی اساسی در سال 2016 دست و پنجه نرم کرده اند.

تفاوت های ژنتیکی به ارث رسیده اغلب به عنوان عوامل خطر بیولوژیک دسته بندی می شوند، اما پژوهشگران برای اشاره دقیق به مکان های ژنتیکی در DNA که با خطر افسردگی گره خورده اند، با سختی مواجه اند. زیرا  مطالعات ژنوم انسانی که بر عوامل خطر افسردگی متمرکز است با موانع بسیاری روبرو می گردد.

در این پژوهش همبستگی های مهمی بین خطر ژنتیک برای افسردگی اساسی با میزان تحصیلات، توده بدنی و اسکیزوفرنی کشف شد. میزان تحصیلات پایین تر و توده بدنی بالاتر خطر آن را بالاتر می برد، در حالی که افسردگی اساسی و اسکیزوفرنی یک علت بیولوژیکی مشترک را بازتاب می دهند. همه انسان ها کم یا بیش، این عوامل خطر ژنتیکی مربوط به افسردگی اساسی را با خود حمل می کنند. این یافته ها کمک می کند تا زیربنای افسردگی اساسی با اندازه گیری مستمر خطر در زمینه فنوتیپ بالینی اصلاح گردد.

https://www.nature.com/articles/s41588-018-0090-3

دیدگاهتان را بنویسید