💊کلیه خطوط تولید شرکت داروسازی فارابی فعال است.

تاریخ ارسال:2022-08-04

💊کلیه خطوط تولید شرکت داروسازی فارابی فعال است.

💊کلیه خطوط تولید شرکت داروسازی فارابی فعال است.

📚براساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت داروسازی فارابی کلیه خطوط تولید این مجتمع دارویی با تمام ظرفیت فعال بوده و به تولید محصولات دارویی ادامه می‌دهد.

شایان ذکر است به منظور انجام برخی اقدامات و اصلاحات ساختمانی و تعمیرات دوره‌ای و با استفاده از فرصت مناسب تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی، هفته سوم مرداد ماه به این امر اختصاص یافته است.

🎦روابط عمومی و امور بین الملل