نویسنده مدیر وبسایت

میزبانی شرکت داروسازی فارابی از شرکت داروگستر باریج اسانس

اشتراک گذاری خبر [...]


تجدید میثاق کارکنان شرکت داروسازی فارابی همزمان با دهه فجر

اشتراک گذاری خبر [...]


راه اندازی ستاد خبری دفتر مرکزی حراست شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)

اشتراک گذاری خبر [...]


نشست مدیران عامل شرکت داروسازی فارابی و شرکت توزیع داروپخش

اشتراک گذاری خبر [...]


معارفه سرپرستان معاونت مالی، اقتصادی و حراست شرکت داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]


پیام تسلیت مدیریت و کارکنان شرکت داروسازی فارابی در پی درگذشت پدرآقای دکتر نادری علیزاده،مدیرعامل شرکت داروسازی کارخانجات داروپخش

اشتراک گذاری خبر [...]


دیدار مدیران ارشد اداره تعاون کار و امور اجتماعی استان اصفهان از شرکت داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]


بازدید مدیران ارشد بانک ملت از شرکت داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]