تاریخ ارسال:2023-03-26

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل داروسازی فارابی، دکتر منصور نکویی نیا در دیداری سرزده و نوروزی به مذاکره با دکتر رجایی مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی پرداخت. در این دیدار از آخرین وضعیت پروژه داروهای خاص فارابی بازدید به عمل آمد.