💊بزرگداشت روز حسابدار در شرکت داروسازی فارابی

تاریخ ارسال:2022-12-07

💊بزرگداشت روز حسابدار در شرکت داروسازی فارابی

در مراسمی که در روز 15 آذر ماه در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.دکتر رجائی سرپرست شرکت گفت: حسابدار اصلی پروردگار است و ان شالله در جای پاسخگویی سربلند باشیم.یکی از شغل های اساسی و مهم در شرکت حسابداری است و ویترین اصلی عملکرد های شرکت است.
📺روابط عمومی و امور بین الملل