گوارش و بدخیمی های سر و گردن

تاریخ ارسال:2018-01-10

گوارش و بدخیمی های سر و گردن

استفاده از الکل و تنباکو و عفونت های ویروسی را مسبب سرطان های بخش بالایی دستگاه تنفسی می دانند. بدخیمی بخش بالایی راه های هوایی در حنجره، لوزه ها و سینوسها شیوع دارد. در سراسر جهان، در سال از 800 هزار مورد تشخیصی سرطانی یاد شده, حدود نیمی از آنها به مرگ و میر منجر می شود.

پژوهشی جدید نشان داد که ریفلاکس اسید- سوزش سر دل- در سالمندان به ویژه کسانی که با چاقی دست و پنجه نرم می کنند, سرطان های سر و گردن را افزایش می دهد. این یافته در مجله JAMA Otolaryngology: Head & Neck Surgery منتشر شده است.

https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/article-abstract/2666578?redirect=true

دیدگاهتان را بنویسید