کسب رتبه نخست مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه خانواده کارکنان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تاریخ ارسال:2023-03-15

کسب رتبه نخست مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه خانواده کارکنان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

🔆در جریان برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نماینده شرکت داروسازی فارابی در رشته حفظ قرآن کریم رتبه نخست این مسابقات را کسب نمود

🔆گفتنی است مرحله نهایی این مسابقات 22 الی 25 اسفند ماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

🔊روابط عمومی و امور بین الملل