پیام سلامتی برای خانواده ایرانی

تاریخ ارسال:2018-01-08

پیام سلامتی برای خانواده ایرانی

غذا خوردن با خانواده به صورت منظم به سلامت و بهزیستی کودکان کمک می کند. کودکانی که بیشتر وعده های غذایی را از شش تا ده سالگی همراه با خانواده صرف کرده اند مهارت های اجتماعی و تناسب اندام بهتری دارند در مقایسه با دیگر هم سالانی که وعده های غذایی را با خانواده خود نبوده اند. این یافته در مجله Developmental & Behavioral Pediatrics منتشر شده است. آیین های دور همی و هم سفره گی نوروز و یلدا را همه روزه به جای آوریم.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29227338

دیدگاهتان را بنویسید