میزبانی شرکت داروسازی فارابی از شرکت داروگستر باریج اسانس

تاریخ ارسال:2021-04-14

میزبانی شرکت داروسازی فارابی از شرکت داروگستر باریج اسانس

 

دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی و مدیرعامل شرکت داروگستر باریج اسانس در راستای تقویت و تحکیم روابط دو شرکت

دیدگاهتان را بنویسید