مهم ترین ماموریت ما رفع نیاز بیماران است

تاریخ ارسال:2022-12-17

مهم ترین ماموریت ما رفع نیاز بیماران است

در جلسه ای که در تاریخ 20آذرماه در سالن کنفرانس داروسازی فارابی برگزار شد

دکتر رجائی ضمن خیر مقدم خدمت دکتر نکوئی نیا، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین،دکتر شیرازی معاونت محترم مالی تی پی کو و همراهان محترم و تشکر از کارکنان شرکت بابت کمک برای رسیدن به اهداف کلان تی پی کو گفت: با افتخار باید بگویم در این مدت نیز همکاران ما با قدرت به کار خود ادامه دادند.

ما نیاز به شرایطی داریم که بتوانیم پوست اندازی کنیم و فارابی با نگاه جدید بکار خود ادامه دهد.

مهم ترین ماموریت ما رفع نیاز بیماران و ایجاد امنیت خاطر به بیماران در حداقل زمان ممکن است. کار ما خدمت به جامعه است و در کنار آن به عنوان یک بنگاه اقتصادی به فعالیت ادامه می دهیم.

روابط عمومی و امور بین الملل