قیمت گذاری داروهای کم کاربرد(Orphan Drugs)

تاریخ ارسال:2018-05-29

قیمت گذاری داروهای کم کاربرد(Orphan Drugs)

داروهای کم کاربرد داروهایی اند که برای درمان بیماری های نادر به کار می روند. این داروها گران قیمت اند و راه حل های قیمت گذاری نیازمند ارزیابی 360 درجه می باشد. راه حل های قیمت گذاری، همزمان هم عوامل بالینی و تجاری و هم تصمیم سازان و پرداخت کنندگان  را پوشش می دهد.

بنابراین پژوهش های جامع کیفی و کمی برای دستیابی به ارزیابی 360 درجه ضروری به نظر می رسد:

  1. مصاحبه های داخلی با مدیران ارشد تیم های فروش، بازاریابی و تجاری شرکت های داروسازی پیش بینی شود.
  2. مصاحبه های عمیق با گروه های پرداخت کننده اصلی مانند سازمان های بیمه گر و تامین اجتماعی
  3. در نهایت، مصاحبه عمیق با رهبران کلیدی عقیدتی – کسانی که تجربه و دانش گسترده ای از بیماری نادر دارند – برگزار گردد.
  4. پذیرش نقاط مختلف قیمت در ساختار قیمت گذاری ها برای ایجاد آستانه های روان شناختی کلیدی مورد آزمایش قرار گیرد. با آزمودن تعدادی از نقاط قیمت، امکان سنجی چگونگی پزشک تجویز کننده و امکان تجدیدنظر به صورت افزایش قیمت وجود خواهد داشت. نقاط مزبور به عنوان مبنایی برای محاسبه قیمت و راه حل های قیمت گذاری در نمودار قیمت خواهد بود.
  5. بینش متخصصان از یک نمونه بزرگتر گرفته شود تا حساسیت قیمت دارو را در سطح آزمایشی در دسترس قرار گیرد.
  6. این داده ها برای ارزیابی میزان مصرف مورد انتظار، با توجه به دوز، سازگاری و پایداری مورد استفاده قرار گیرد.

این پژوهش 360 درجه می تواند با اطمینان بالا، پیش بینی تجویز دارو و امکان محدودیت های اعمال شده توسط پرداخت کننده ها را گرد آوری کند.

پژوهش و گردآوري:دكترجهانشامهدوي

پورhttps://www.huronconsultinggroup.com/resources/life-sciences/orphan-drug-pricing-strategies

http://www.raredr.com/news/orphan-pricing-2017