قدرت اثر داروها پس از تاریخ انقضا!همچنین در مورد چگونگی تعامل بدن با درمان دارویی

تاریخ ارسال:2018-04-25

قدرت اثر داروها پس از تاریخ انقضا!همچنین در مورد چگونگی تعامل بدن با درمان دارویی

پژوهشگران برای دستیابی به تاریخ انقضا، داروها را در معرض گرما، نور و رطوبت قرار می دهند. آنها همچنین در مورد چگونگی تعامل بدن با درمان دارویی از این گونه آزمایش ها پیروی می کنند.

اگر چه اثربخشی دارویی در طول زمان کاهش می یابد، تحقیقات انجام شده توسط اداره غذا و داروی آمریکا نشان داد که 90 درصد از 100 داروی مختلف، بیشترین قدرت خود را حتی تا 15 سال پس از تاریخ انقضا حفظ می کنند.

مطالعه دیگری که درباره داروهای قدیمی تجویز شده صورت پذیرفت، نشان داد که 12 مورد از 14 داروی تست شده، حداقل 90 درصد قدرت را بین 28 تا 40 سال از تاریخ انقضا حفظ کردند.

بر پایه (ISMP)، اکثر داروهای ذخیره شده بر اساس توصیه ها، حداقل 70 تا 80 درصد قدرت اثر خود را حتی پس از باز شدن برای چندین سال پس از تاریخ انقضا حفظ می کنند.

با این حال برخی استثنائات وجود دارد. داروهای زیر برای استفاده بعد از تاریخ انقضا نا ایمن اند:
انسولین
آنتی بیوتیک های محلول
نیتروگلیسیرین

منبع:
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/drug-expiration-dates-do-they-mean-anything

دیدگاهتان را بنویسید