تاریخچه

تاریخچه

شرکت داروسازی فارابی با بهره گیری و استفاده از نام شخصیت ها و دانشمندان برجسته ای که دستاوردهای عظیمی را برای بشریت به یادگار گذاشته اند، علاوه بر تکریم و احترام به مقام والای آنان، همواره روح دانش پژوهی و جستارگری را در جامعه احیا می نماید.
بدین لحاظ به منظور انتخاب نام با عنایت به موضوع فوق و با توجه به پرهیز از تکرار این نام در دیگر صنایع کشورمان و با توصیف ویژه ای که بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) همزمان با ایام انتخاب نام برای این شرکت از این دانشمند بزرگ و طبیب حاذق مسلمان داشتند، در سال ۱۳۶۸ نام این مجتمع نوبنیاد دارویی به نام حکیم ابونصر فارابی مزین گردید.

داروسازی فارابی
production
production
production
exchange