فارابی در شهریور هم به رشد ادامه داد

تاریخ ارسال:2019-10-01

فارابی در شهریور هم به رشد ادامه داد

“با هم توانستیم”
شرکت داروسازی فارابی در شهریور ماه به رشد فروش 74.3 میلیارد تومانی رسید، این شرکت نسبت به ماه گذشته که 61 میلیارد فروش داشته است، حدود 20% افزایش فروش داشته و به موفقیت های خود ادامه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید