رگولاتورهای اروپایی یک چراغ سبز برای دیابت درمانیِ یک بار در هفته با داروی اوزمپیک

تاریخ ارسال:2018-04-23

رگولاتورهای اروپایی یک چراغ سبز برای دیابت درمانیِ یک بار در هفته با داروی اوزمپیک

اوزمپیک (semaglutide) برای درمان تیپ 2 دیابت وقتی که متفورمین نامناسب باشد، در نظر گرفته می شود. همچنین به عنوان یک افزودنی به سایر داروها برای بهبود مدیریت دیابت کاربرد دارد.

اوزمبیک، یک گیرنده آگونیستی پپتیدی شبه گلوکاگون(GLP-1) است که باعث کاهش معنی دار در هموگلوبین گلیکوزیله(HbA1c) در مقایسه با دارونما، سیتاگلیپتین و انسولین (glargine U100) در آزمایشات بالینی شده است.

کاهش وزن بدن به طور معنی دار نیز در بیماران مصرف کننده دارو در طی برنامه آزمایشات کلینیکی از دیدگاه آماری مشاهده شده است.

به این ترتیب درمان با اوزمپیک، برتری و کاهش پایدار در وزن بدن و HbA1c نسبت به درمان های مشابه، ونیز مزایای قلبی عروقی و کاهش آماری قابل توجه در نفروپاتی دیابتی در مقایسه با استانداردهای پزشکی را نشان می دهد.

انتظار می رود اوزمپیک در کشورهای اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال 2018 روانه بازار شود.

معاون اجرایی شرکت نوونوردیسک گفت: این شرکت بر این باور است که اوزمپیک استانداردی نو در درمان دیابت تیپ 2 به وجود می آورد.

این دارو در ماه دسامبر در ایالات متحده تأیید شد.

دیدگاهتان را بنویسید