ريپاگلاينايد شركت داروسازی فارابي با فرمولاسيون جديد در آينده اي نزديك در داروخانه ها

تاریخ ارسال:2018-06-10

ريپاگلاينايد شركت داروسازی فارابي با فرمولاسيون جديد در آينده اي نزديك در داروخانه ها

اثر بخشي يك دارو در گرو عوامل متعددي است كه حل شدن و جذب شدن را شايد بتوان مهمترين اين عوامل دانست. قبل از هر تاثيري، مولكول دارو بايد به شكل محلول درآيد و پس از آن براي رسيدن به محل اثرش(كه اين محل اثر براي داروهاي مختلف متفاوت است) بايد بتواند از سد هاي مختلفي كه در بدن وجود دارد – مثل جدار دستگاه گوارش- عبور كند.

در مورد انحلال، دو ويژگي مطرح است؛ يكي ميزان انحلال و ديگري سرعت انحلال كه سرعت انحلال را مي توان مهم تر از ميزان انحلال دانست؛ هر چند كه اين دو مستقل از يكديگر نيستند. اهميت سرعت انحلال وقتي مشهودتر مي شود كه بدانيم براي هر دارو محل هاي جذب خاصي در طول دستگاه گوارش وجود دارد كه اگر دارو قبل از حل شدن از اين مكان ها عبور كند جذب آن تقريبا منتفي است.

اكثر مولكولهاي دارويي از سرعت انحلال بالايي برخوردار نيستند وهمين باعث مي شود كه جذب خوب و متعاقب آن تاثير مطلوبي در بدن نداشته باشند. همين موضوع باعث شده كه فرمولاتورها براي افزايش سرعت انحلال دارو راه هاي متعددي ابداع كنند.

يكي از اين شيوه ها ايجاد پراكندگي هاي جامد در جامد است كه در آن مولكول دارويي به صورت مولكولهاي منفرد در بستري از يك ماده – عمدتا پليمر- كه حلاليت خوبي دارد توزيع مي شود كه اين موزاييك دارو در پليمر به محض تماس با مايعات فيزيولوژيك مثل: ترشحات دستگاه گوارش، به سرعت مولكولها ي منفرد دارو را كه پليمر احاطه كننده ي آن ها در محيط حل شده در دريايي از مايعات فیزیولوژیک رها مي كند كه به دليل اندازه مولكولي به سرعت در محيط حل مي شود.

يكي از دسته داروهايي كه سرعت انحلال براي كاركرد مهم آنها نقش تعيين كنند ه اي دارد داروهاي كاهش دهنده ي قند خون هستند كه از اين دسته به طور مشخص داروي ريپا گلاينايد(Repaglinide) از نقيصه ي سرعت انحلال پايين رنج مي برد. آزمايشگاه فرمولاسيون شركت داروسازي فارابي با بهره گيري از تكنولوژي مذكور سعي در بالابردن سرعت انحلال اين دارو دارد به طوري كه در زماني بسيار كوتاه تر از آنچه فارماكوپه ي آمريكا الزام كرده به انحلال تقريبا كامل محتويات خود دست مي يابد و همان گونه كه اشاره شد پيش نیاز انحلال كه براي تاثيركامل در حداقل زمان مورد نياز است تامين خواهد شد؛ با كيفيتي همسان با نمونه های برند معتبر مانند: Prandin

دستيابي به اين هدف كه به نظر در آينده اي بسيار نزديك اتفاق خواهد افتاد گامي بلند خواهد بود در راستاي توليد ملي با كيفيتي در حد استانداردهاي كشورهاي پیشرو كه با كنترل مطلوب قند خون بيماران ديابتي از پيامد هاي ناگوار اين بيماري پيشگيري كرده و كيفيت زندگي اين بيماران را بهبود خواهد بخشيد.

واحد تحقیقات و فرمولاسیون شرکت داروسازی فارابی

دیدگاهتان را بنویسید