داروسازی فارابی با قدرت به تولید محصولات خود ادامه می دهد…

تاریخ ارسال:2022-08-04

داروسازی فارابی با قدرت به تولید محصولات خود ادامه می دهد…

شرکت داروسازی فارابی از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به عنوان بزرگترین تامین کننده محصولات آنتی بیوتیک خوراکی در کشور با توجه به شروع پیک جدید بیماری کرونا و براساس برنامه ریزی تولید صورت گرفته و نیاز بازار دارویی کشور نسبت به تولید محصولات خود با تمام توان و ظرفیت اقدام می نماید.
داروسازی فارابی با فروش تجمیعی چهار ماهه ابتدای سال 1401 با ۲,۶۵۰,۴۸۶ میلیون ریال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 55 درصد افزایش داشته است و این خود نشان از قدرت فروش شرکت در سال جدید داشته است.
همچنین این شرکت مجوز افزایش قیمت محصولات خود شامل قرص،کپسول و سوسپانسسون را در تیرماه بدست آورده.

داروسازی فارابی همواره تامین داروی مورد نیاز بیماران را رسالت اصلی خود می داند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل