خواب شیرین شبانه بدون دارو!

تاریخ ارسال:2018-01-15

خواب شیرین شبانه بدون دارو!

نگرانی درباره کارهای انجام نشده آینده, سهمی بزرگ در مشکلات خواب ما دارد. ما در یک فرهنگ 24/7 زندگی می کنیم. به نظر می رسد که لیست کارهای روزانه ما دائما رشد می کند و موجب نگرانی در مورد وظایف ناتمام در هنگام خواب می شود. آیا نوشتن فهرست کارهای روزانه را دوست دارید؟ آیا هر روز صبح  نیم ساعت صرف می کنید کارهای خود را برای روز پیشِ رو فهرست کنید؟  آیا گاهی اوقات مشکل در خواب رفتن در شب وجود دارد؟

اگر پاسخ شما به همه این ها  “بله” باشد، شما ممکن است بتوانید به سرعت خواب شیرین شبانه را  به دست آورید، اگر قبل از خواب، به جای اول صبح، شروع به نوشتن لیست کارهای خود کنید!

این پژوهش در دانشگاه بایلور تگزاس ایالات متحده توسط اسکولین و همکاران او  انجام شده و نتایج آن در Journal of Experimental Psychology منتشر شده است.

http://psycnet.apa.org/record/2017-47677-001

نگرانی درباره کارهای انجام نشده آینده سهمی بزرگ در مشکلات خواب ما دارد. ما در یک فرهنگ 24/7 زندگی می کنیم. پیام های بهداشتی داروسازی فارابی زندگی را برای شما شیرین می کند!

دیدگاهتان را بنویسید