اشتها را می توان با نیروی اراده کنترل نمود؟

تاریخ ارسال:2018-01-10

اشتها را می توان با نیروی اراده کنترل نمود؟

بسیاری از ما فکر می کنیم که کنترل میل غذا و چسبیدن به رژیم غذایی به میزان زیادی به نیروی اراده ما وابسته است، اما زیست شناسی ما داستانی متفاوت دارد. در حال حاضر، تحقیقات جدید نشان می دهد که یک پیچیدگی متقابل بین کالری، هورمون های هضم و نورون تعیین می کند که چه چیزی بخوریم و چه زمانی.

برخی عادت های غذایی که می توانیم کنترل کنیم را, زیست شناسی ما بیشتر از اشتهای ما درتعیین آن نقش دارد. به عنوان مثال در ” Medical News Today”، اخیرا یک مطالعه نشان می دهد که  رده ای از سلولهای گلیای مغزی در هیپوتالاموس – یعنی منطقه کنترل کننده اشتهای مغز– وقتی که با برخی مواد غذایی فعال شود به ما می گوید: خوردن, دیگر بس است!

یکی دیگر از مطالعات اخیر نشان می دهد که هورمون اسپروسین(asprosin)؛ “نورون های تحریک کننده اشتها” را فعال و نورون های سرکوب کننده اشتها را خاموش می کند.

یافته هایی که در مجله Cell Reports منتشر شده است, تغییراتی در تفکر ما درباره چاقی و پرخوری  ایجاد می کند و به زودی به درمان های جدید و راهبردهای کاهش وزن می انجامد.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320301.php

دیدگاهتان را بنویسید