آمو کسی سیلین دوبار در روز

تاریخ ارسال:2018-04-28

آمو کسی سیلین دوبار در روز

فاراموکس بی دی هر 12 ساعت به جای هر 8 ساعت آموکسی سیلین و با همان میزان اثربخشی ، مصرف دقیق آنتی بیوتیک عامل مهمی در درمان بیماریهای عفونی است.

دیدگاهتان را بنویسید