اخبار

مراسم معارفه مدیر حراست شرکت داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]


حمایت از پرسنل بیمارستان های امام خمینی تهران و خورشید اصفهان در راستای مبارزه با کرونا

اشتراک گذاری خبر [...]


اقدامات شرکت داروسازی فارابی در مبارزه با ویروس کرونا

اشتراک گذاری خبر [...]


کلاس آموزشی آشنایی با اصول مقابله با ویروس کرونا

اشتراک گذاری خبر [...]


دوره آموزشی تکنولوژی ارزیابی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

اشتراک گذاری خبر [...]


بازدید هیات مدیره انجمن داروسازان ایران از شرکت داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]