اخبار

واکسیناسیون همگانی کارکنان شرکت داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]


ارسال محموله صادراتی شرکت داروسازی فارابی به کشور بلاروس

اشتراک گذاری خبر [...]


بهره برداری از پروژه های متنوع در شرکت داروسازی فارابی طبق الزامات GMP

اشتراک گذاری خبر [...]


آیین بهره برداری از آزمایشگاه کنترل فیزیکو شیمیایی

اشتراک گذاری خبر [...]


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) شماره ثبت 6816- شناسه ملی: 10260279270

اشتراک گذاری خبر [...]


میزبانی شرکت داروسازی فارابی از شرکت داروگستر باریج اسانس

اشتراک گذاری خبر [...]


تجدید میثاق کارکنان شرکت داروسازی فارابی همزمان با دهه فجر

اشتراک گذاری خبر [...]


راه اندازی ستاد خبری دفتر مرکزی حراست شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)

اشتراک گذاری خبر [...]