🗒️برگزاری مراسم اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ارسال:2023-02-20

🗒️برگزاری مراسم اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

📜داروسازی فارابی از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری دارویی تامی ن روز ۱۶ بهمن ماه شاهد مراسم بزرگی جهت اهتزاز پرچم مقدس ایران بود. این مراسم با حضور گروه مارش لشگر ۱۴ امام حسین(ع)،گروه های هنری چون گروه طاها و سخنرانی مدیرعامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید سلیمانی شرکت همراه بود.

📜آخرین قسمت از برنامه مربوط به اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران بود که توسط دکتر رجائی مدیرعامل شرکت و با حضور حداکثری کارکنان شرکت به اهتزاز درآمد.