💊 اولویت اول شرکت داروسازی فارابی رفع نیاز بیمار به دارو در سطح کشور است.

تاریخ ارسال:2022-11-29

💊 اولویت اول شرکت داروسازی فارابی رفع نیاز بیمار به دارو در سطح کشور است.

🍃 اولین جلسه شورای مدیران با حضور دکتر رجائی، سرپرست جدید شرکت داروسازی فارابی انجام شد.

🔅 در این جلسه که در سالن کنفرانس شرکت و در تاریخ هفتم آذر ماه برگزار شد، دکتر رجائی عنوان کرد: وظیفه من کمک کردن به مدیران است تا بتوانند وظایف را به بهترین نحو به انجام برسانید. سعی کنید با انجام کار بیشتر بتوانید در ارتقاء سیستم نقش داشته باشید.دکتر رجائی گفت: باید وظیفه خود بدانیم تا با کمک به روحیه تیمی به فارابی کمک کنیم.هنر مدیران گرفتن نظر و خرد جمعی و جلب مشارکت است که باید با کار بیشتر بهترین روش را انتخاب نمایید.
🔅 اولویت اول شرکت داروسازی فارابی رفع نیاز بیمار به دارو در سطح کشور است و در راستای تحقق قسم پزشکی داروسازان می باشد.وقتی دارو نباشد بنیان زندگی بیمار به خطر می افتد و باید جلوی این اتفاق گرفته شود.
🔅 هدف دیگر ما ایجاد شرایط مناسب برای کارکنان است تا بتوانند با انگیزه بالا نسبت به انجام امورات اقدام نمایند. آماده شنیدن نظرات همکاران محترم در راستای بهبود روند کاری مجموعه شرکت داروسازی فارابی در هر زمانی هستم.
🎬 روابط عمومی و امور بین الملل