کارآموزی دانشجویان دکتری عمومی داروسازی در شرکت داروسازی فارابی

تاریخ ارسال:2019-03-13

کارآموزی دانشجویان دکتری عمومی داروسازی در شرکت داروسازی فارابی

اولین دوره‌ی کارآموزی در صنعت دانشجویان داروسازی دانشکده‌ی داروسازی علوم پزشکی اصفهان در شرکت داروسازی فارابی به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت داروسازی فارابی بر اساس برنامه‌ی زمان‌بندی مربوطه، اولین گروه دانشجویان داروسازی دانشکده‌ی پیش‌گفته از روز چهارشنبه 1 اسفند 97 تا 22 اسفند 97 دوره‌ی کارآموزی صنعت خود را مطابق با سرفصل های آموزشی مدون گذراندند.

کد خبر:97790193 تاریخ مخابره:97/12/25