ناتوانی جنسی(Erectile Dysfunction)؛ شاخصی برای بیماری قلبی-عروقی

تاریخ ارسال:2018-01-09

ناتوانی جنسی(Erectile Dysfunction)؛ شاخصی برای بیماری قلبی-عروقی

ناتوانی جنسی(ED) می تواند یک شاخص زود هنگام برای بیماری قلبی عروقی باشد و مردان دچار این  وضعیت باید به دقت از نظر قلبی-عروقی(CV) ارزیابی شوند. اعتقاد بر این است که حدود 30 میلیون مرد در ایالات متحده تحت تأثیر (ED)هستند و خطر پیشرفت بیماری با سن افزایش می یابد. بی تفاوتی در برابر(ED)  طیف وسیعی از پی آمدهای منفی برای سلامت روانی مانند عزت نفس پایین، اضطراب و افسردگی را در بر دارد. نتایج این پژوهش در مجله Journal Vascular Medicine منتشر شده است.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320406.php

دیدگاهتان را بنویسید