مصرف الکل بر تنظیمات قلبی-عروقی در ساعت های آغازین خواب

تاریخ ارسال:2018-05-12

مصرف الکل بر تنظیمات قلبی-عروقی در ساعت های آغازین خواب

?خواب، پایه سلامتی است و خواب ضعیف، سلامتی را با پیامدهای منفی روبه رو می کند. مصرف الکل یک رفتار جهانی بهداشتی به حساب می آید که خواب ضعیف را در پی دارد. در مطالعات آزمایشگاهی کنترل شده، آشکار گردید که مصرف الکل باعث تغییر فیزیولوژی، تعادل و معماری  خواب می شود. ارتباط بین مصرف الکل و تغییرات فیزیولوژیکی در تنظیمات دنیای واقعی هنوز کنترل نشده است.

 

?مصرف الکل با توجه به میزان مصرف، استراحت قلب-عروقی را در طول خواب درهردو جنس بر هم می زند. جوان بودن یا تحرک بدنی نیز فرد را در برابر این اثرات الکل محافظت نمی کند.

?برگرفته شده ازمنبع:

 http://mental.jmir.org/2018/1/e23/

دیدگاهتان را بنویسید