قهوه، اثر آمفتامین را افزایش می دهد!

تاریخ ارسال:2018-05-19

قهوه، اثر آمفتامین را افزایش می دهد!

آمفتامین(همچنین دکستروآمفتامین) و قهوه محرک های سیستم عصبی مرکزی اند. در حالی که یک دوز کوچک از هر یک به تنهایی به طور معمول ایمن است، مصرف آن ها با هم می تواند اثرات این دو را افزایش دهد، که به طور بالقوه باعث عوارض جانبی نامطلوب می شود. افرادی که آمفتامین مصرف می کنند باید به یاد داشته باشند که محرک هااعتیاد آورند، که این دلیل دیگری برای محدود کردن مصرف کافیین قهوه می باشد.

آمفتامین مانند بسیاری از محرک های سیستم عصبی مرکزی مقدار دوپامین و نوراپی نفرین را در مغز افزایش می دهد. این دارو به بهبود گستره توجه افراد کمک می کند و آنها را هشیار و متمرکز می کند. با برقراری تعادل بین این مواد شیمیایی در مغز، به افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی(ADHD) کمک می کند که گرایش به سرگردانی و بی نظمی را فرونشانند.

آمفتامین همچنین با تقویت سطح انرژی و افزایش گوش به زنگی، به افراد مبتلا به نارکولپسی(اختلال خواب آلودگی بیش از حد) کمک می کند.

برخی مردمان از آمفتامین برای بهبود عملکرد خود در ورزش و مطالعه استفاده می کنند. در نتیجه، تقریبا تمام سازمان های ورزشی استفاده از آن را ممنوع کرده اند.

?برگرفته از منبع:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321845.php

 

دیدگاهتان را بنویسید