فارابی در مسیر رشد

تاریخ ارسال:2022-07-02

فارابی در مسیر رشد

شرکت داروسازی فارابی از شرکت های زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری دارویی تامین با فروش ۶۷۳,۸۳۴ میلیون  ریالی در خرداد 1401 به رشد فروش 21.71 درصدی نسبت به ماه گذشته و رشد 67.63 درصدی فروش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته و با فروش 1،919،559 میلیون ریالی در سه ماهه ابتدای بهار 1401به رشد 52.95 درصدی در بازه سه ماهه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رسیده است. این شرکت همچنان به رشد خود در سال جدید ادامه می دهد.

روابط عمومی و امور بین الملل