ریشه کَنی بیماری آلزایمر با عصاره چغندر شیرین قبل از تمرین هوازی

تاریخ ارسال:2018-04-22

ریشه کَنی بیماری آلزایمر با عصاره چغندر شیرین قبل از تمرین هوازی

پژوهش منتشر شده در مجله های پیری شناسی سری A نشان داد که آب چغندر شیرین قبل از تمرین هوازی پیری مغز را با افزایش جریان خون به مغز و تنظیم اکسیژن گردش خون آن، کاهش می دهد و در ریشه کَنی بیماری آلزایمر تاثیر دارد.

بیماری آلزایمر با پلاک های بتا آمیلوئید در مغز شناسایی می شود که کارکرد طبیعی نورون ها را مختل می کند.

دانشمندان دانشگاه فلوریدای جنوبی در تامپا می گویند: داده های ما نشان می دهد که بتانین؛ ترکیبی که از عصاره ی چغندر به دست می آید، مانع از واکنش های شیمیایی خاص موثر در پیشرفت بیماری آلزایمر می شود.

این تنها نخستین گام است، دانشمندان تلاش می کنند تا با ساختن ترکیبات شیمیایی مشابه بتانین، رنج و درد را از زندگی بیماران آلزایمری بزدایند.

رنگدانه چغندر قند؛ درمانی امید بخش برای بیماری آلزایمر