دیایت_نوع_1 و 2 را فراموش کنید؛ پنج نوع دیابت را دانشمندان کشف نموده اند!

تاریخ ارسال:2018-04-23

دیایت_نوع_1 و 2 را فراموش کنید؛ پنج نوع دیابت را دانشمندان کشف نموده اند!

اکثر پزشکان به شما می گویند که دیابت به دو دسته؛ نوع 1 و نوع 2 تقسیم شده است. اما یک پژوهش که توسط پروفسور لیف گروپ، از مرکز دیابت دانشگاه لاند در سوئد و موسسه دارویی- مولکولی فنلاند در هلسینکی رهبری گردید، آشکار ساخت که 5 نوع دیابت وجود دارد!

خوشه 1: دیابت خودایمنی شدید.
هم اکنون به عنوان دیابت نوع 1 شناخته می شود. با کمبود انسولین و وجود آنتی بادی های خودکار در 6-15 درصد افراد مشخص می گردد.

خوشه 2: دیابت کمبود شدید انسولین.
که در سنین جوانتر و کمبود انسولین و کنترل بد متابولیسم در 9-20 درصد افراد مشخص می گردد، اما هیچ آنتی بادی خودکاری در کار نیست.

خوشه 3: دیابت شدیدا مقاوم به انسولین.
با مقاومت شدید به انسولین و خطر بالقوه بیماری کلیوی در 11-17 درصد افراد مشخص می گردد.

خوشه 4: دیابت وابسته به چاقی.
افراد چاق را تحت تاثیر قرار می دهد و در 23 درصد از افراد مشخص می شود.

خوشه 5: دیابت وابسته به سن.
شایع ترین در افراد سالمند می باشد و بر 39 تا 47 درصد افراد تاثیر می گذارد.
دیابت؛ بیماری مزمنی است که بر 425 میلیون نفر در سراسر جهان تأثیر می گذارد. اگر چه قابل کنترل است، ولیکن مستقیما مسئول مرگ 1.6 میلیون نفر (2.8 درصد) در سال 2015 بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید