دکتر همایونی مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی

تاریخ ارسال:2022-08-18

دکتر همایونی مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی

ضمن خوش آمدگویی به مدیران محترم عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین باید گفت: شرکت داروسازی فارابی به عنوان وسیع ترین شرکت داروسازی کشور با 40 هکتار از مجموعه های با اهمیت در بخش دارویی است، همه خانواده های ایرانی حداقل یکبار از محصولات فارابی استفاده کرده اند.
در سال 1401 ودر سه ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش فروش حدود 50 درصدی با سود خالص 11/9 میلیاردی مواجه شدیم. در بخش تولید داروهای خاص، پروژه پیشرفت های خوبی داشته است. همچنین در راستای عمل به شعار فارابی و افزایش کیفیت محصولات گواهینامه GMP را در هفته گذشته دریافت کردیم.
دکتر همایونی گزارش دقیقی از وضعیت مالی شرکت ارائه داد: در سال جاری با تولید متوسط ماهانه یک و نیم میلیون عدد سوسپانسیون اجازه ندادیم کمبودی در بازار احساس شود. از نظر سود و زیان سود تقریبی ۱۲ میلیاردی داشته ایم.
تسهیلات مالی را نسبت به سال قبل ثابت نگه داشته ایم و در بعد صادرات تنها کشور صادرکننده به کشور بلاروس هستیم.