دکتر نکویی نیا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

تاریخ ارسال:2022-08-18

دکتر نکویی نیا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

فارابی در تولید آنتی بیوتیک شامل قدمت و دانش سرشار است و این حاصل تلاش گذشتگان و زحمات همکاران فارابی است.
سیاست تی پی کو حمایت از شرکت هایی مانند فارابی است. مشکل مشترک شرکت های گروه، تامین ارز است. مقدار زیادی از درخواست های ارزی در بانک مرکزی تجمیع شده بود و برخی شرکت ها نتوانستند به موقع مواد اولیه دارویی را وارد کنند و این پیش نیاز شرکت هایی مثل فارابی بود.به جهت رفع برخی موارد جلساتی با سازمان غذا و دارو داشته ایم تا بتوانیم روند تولید را به حالت اول بازگردانیم. با توجه به تغییر ساختار دارویی در سطح پیشرفته لازم است از نظر علمی و دارویی به این سمت تکنولوژی نوین هدایت شویم و با توجه به تغییراتی که در سطح قیمت گذاری انجام شده توان اقتصادی شرکت ها را افزایش دهیم.در حال حاضر در دهه چهارم انقلاب اسلامی داروسازی و سلامت هستیم.