توزيع سبد آجيل به مناسبت عيد نوروز بين تمامی كاركنان شركت داروسازی فارابی

تاریخ ارسال:2019-03-13

توزيع سبد آجيل به مناسبت عيد نوروز بين تمامی كاركنان شركت داروسازی فارابی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت داروسازی فارابی، با عنايت مدير عامل محترم، معاون محترم مالی و اقتصادی، و اعضای محترم هيات مديره و با زحمت رييس محترم دفتر تهران، براي تمامی كاركنان شركت، بسته‌ی 3 كيلويی آجيل اعلا تهيه و توسط واحد سرمایه‌های انسانی توزيع شد.
اين بسته‌ی 3 كيلويی آجيل شامل: پسته، بادام درختی، بادام هندی،و … بوده و در روز چهارشنبه مورخ 22 اسفند 1397 در سطح كارخانه (و دفتر تهران) بين تمامی كاركنان توزيع شد.

کد خبر:97790192تاریخ مخابره:97/12/22