ترکیبی مرگ آور؛ دیابت و شاخص توده بدنی بالا را در سراسر جهان اندازه گیری کردند

تاریخ ارسال:2018-04-23

ترکیبی مرگ آور؛ دیابت و شاخص توده بدنی بالا را در سراسر جهان اندازه گیری کردند

برای نخستین بار پژوهشگران میزان سرطان های احتمالی ناشی از دیابت و شاخص توده بدنی بالا (BMI) را در سراسر جهان اندازه گیری کردند.

در این پژوهش که توسط کالج امپریال لندن انجام شد، پژوهشگران دریافتند که تقریبا شش درصد موارد جدید سرطان در سرتاسر جهان در سال 2012 ناشی از اثرات ترکیبی دیابت و داشتن اضافه وزن (BMI بیش از 25 کیلوگرم بر متر مربع) یا چاقی (BMI بیش از 30 کیلوگرم بر متر مربع) بوده است. برای 12 نوع سرطان ترکیب همزمان دیابت و توده بدنی بالا مسئول تقریبا هشتصد هزار مورد جدید مرگ بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید