با هم توانستیم – فارابی در صدر

تاریخ ارسال:2019-08-29

با هم توانستیم – فارابی در صدر

“”با هم توانستیم ۳””
باز هم غرور و افتخار
?شرکت داروسازی فارابی؛ رکوردساز آمار داروی کشور، فاتح شاخص‌های رتبه‌بندی ۵ماهه‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری دارویی تامین شد

در پی موفقیت های اخیر داروسازی فارابی از نظر شاخص های مختلف این بار هم این شرکت در شاخص های زیر در صدر قرار گرفت :

-رتبه اول شرکت های گروه از نظر رشد فروش نسبت به مقطع مشابه سال قبل

-رتبه اول شرکت های گروه از نظر تحقق بودجه فروش

-رتبه دوم شرکت های گروه بر مبنای درصد تحویل تعهدات بازخوانی

-رتبه سوم شرکت های گروه از نظر مقدار فروش

دیدگاهتان را بنویسید