بازدید مدیران ارشد بانک ملت از شرکت داروسازی فارابی

تاریخ ارسال:2020-07-27

بازدید مدیران ارشد بانک ملت از شرکت داروسازی فارابی

?بازدید مدیران ارشد بانک ملت از شرکت داروسازی فارابی
در روز شنبه مورخ 4 مرداد 1399، معاون مدیرعامل بانک ملت جناب آقای خوارزمی به همراه آقای طبسی مدیر شعب استان اصفهان و هیات همراه با آقای مهندس جعفری نسب مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی دیدار داشتند و از خط تولید این شرکت بازدید نمودند. در این دیدار به افزایش تعاملات بین این بانک و شرکت داروسازی فارابی تاکید گردید.

دیدگاهتان را بنویسید