بازدید از خط تولید و پروژه های شرکت داروسازی فارابی

تاریخ ارسال:2022-06-16

بازدید از خط تولید و پروژه های شرکت داروسازی فارابی

در حاشیه برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت داروسازی فارابی،سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی تی پی کو، حسین فراهانی به همراه میهمانانی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و  شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از  خط تولید شرکت و پروژه تولید داروهای خاص بازدید نمودند.