اینترنت اشیا(IoT) بر پیشانی خدمات پزشکی

تاریخ ارسال:2018-01-10

اینترنت اشیا(IoT) بر پیشانی خدمات پزشکی

ارائه دهندگان خدمات پزشکی در سراسر جهان از جمله پرکارترین تولیدکنندگان اطلاعات و داده ها به حساب می آیند، از ثبت سوابق بیمار گرفته تا آزمایش مواد مخدر. دیجیتالی شدن و ثبت الکترونیک اسناد پزشکی به کنش گران عرصه دارو و درمان کمک می کند تا در تصمیم گیری ها آگاهانه تر عمل کنند.

از این داده ها در حال حاضر به چندین روش برای درک رویدادهای گذشته و کمک به پیش بینی و درک روند فعلی و آینده استفاده می شود. الگوریتم های جدید هوش مصنوعی (AI) با بهره گیری از این داده ها می توانند هوشمندانه تصمیم بگیرند, استدلال بیاورند، به سرعت تجزیه و تحلیل داده کنند و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را با درک دقیق تری به تصمیم گیری برسانند، مانند این که چگونه بیمارستان ها را بسازند و با چه تجهیزاتی و چقدر سرمایه گذاری.

http://www.pharmatimes.com/web_exclusives/combining_ai_and_the_internet_of_things_in_healthcare_1213226

دیدگاهتان را بنویسید