افتخاری دیگر برای داروسازی فارابی

تاریخ ارسال:2019-08-19

افتخاری دیگر برای داروسازی فارابی

در راستای رتبه بندی شرکت های محصول ساز گروه سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) براساس عملکرد سه ماهه ابتدای سال 1398 شرکت داروسازی فارابی موفق به کسب رتبه اول نظر رشد فروش نسبت به مقطع مشابه سال قبل شناخته شد.

همچنین از نظر حجم فروش ریالی در رتبه سوم ، از نظر درصد تحقق بودجه فروش 98 در رتبه سوم و از نظر درصد تحویل درخواست های پخش گروه در تعهدات بازخوانی  در رتبه دوم قرار گرفت.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید