ارسال کمک های مومنانه به شهرستان خوی

تاریخ ارسال:2023-03-15

ارسال کمک های مومنانه به شهرستان خوی

ارسال کمک های مومنانه به شهرستان خوی

در راستای مسئولیت اجتماعی و با توجه به هماهنگی های انجام شده محموله دارویی شرکت داروسازی فارابی در روز 4 اسفند ماه با حضور معاون غذا و دارو و معاونت بهداشت و درمان شهرستان خوی و نماینده شرکت داروسازی فارابی تحویل معاونت بهداشت شهرستان خوی گردید.

روابط عمومی و امور بین الملل