اخبار و رویدادها

اخبار

بهره برداری از پروژه های متنوع در شرکت داروسازی فارابی طبق الزامات GMP

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت داروسازی فارابی آقای دکتر همایونی مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی در مورد وضعیت شرکت عنوان نمود: شرکت داروسازی فارابی (سهامی [...]