اخبار و رویدادها

اخبار

بهره برداری از پروژه های متنوع در شرکت داروسازی فارابی طبق الزامات GMP

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت داروسازی فارابی آقای دکتر همایونی مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی در مورد وضعیت شرکت عنوان نمود: شرکت داروسازی فارابی (سهامی [...]

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) شماره ثبت 6816- شناسه ملی: 10260279270

 بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در [...]