تگ - سلول ایمنی

چگونه حافظه ایمنی در مغز به آلزایمر منجر می شود؟

یک مطالعه جدید نشان می دهد که میکروگلیا(سلول های ایمنی سیستم عصبی مرکزی) می تواند “التهاب” را به خاطر داشته باشد. این “حافظه” بر روی چگونگی واکنش سلول [...]